Az osztatlan közös tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok felosztását segítő törvényt fogadott el az Országgyűlés

Az Országgyűlés július 3-i ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el az osztatlan közös tulajdon felszámolását segítő 2020. évi LXXI. törvénytamely 2021. január 1-én lép hatályba. A most elfogadott törvény jelentősen egyszerűsíti a korábbi hosszadalmas és nehézkes, költséges megosztási eljárásokat, helyettük gyors, egyszerű, a tulajdonosi szándékra épülő rendszert vezet be. Ez alapján a megosztás a tulajdonostársak egyezségén alapul, amelyhez a tulajdoni hányad alapján számított egyszerű többségi döntésre van szükség.

A törvényben területi minimum értéket állapítottak meg, amelynél kisebb földrészletet nem lehet megosztással kialakítani. Az új földrészleteknek szőlő, kert, gyümölcsös, és nádas művelési ág esetén minimum 3000 m2, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelési ág esetén legalább 1 hektár, zártkerti földnek minősülő ingatlan esetében pedig minimum 1500 m2 területűnek kell lenniük. Az ennél kisebb hányaddal rendelkezők számára az ő területüket bekebelező másik tulajdonostársnak meg kell fizetnie az adott terület értékbecslés szerinti piaci ellenértékét.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy jogi segítségre van szüksége, keressen bátran!