Bíróságok, peres eljárások

Ha a 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.

A perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni A Polgári Perrendtartás hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani.

Ezek csak a legfontosabb rendelkezések.

Kérdése van? A további részletekért keressen minket!