Házastárs öröklése, özvegyi jog

Törvényes öröklés

Házastársi öröklés leszármazó mellett

Mit örököl az özvegy, ha az örökhagyónak vannak gyerekei?

  • A házastárs az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakra vonatkozó haszonélvezetet örököl.
  • Ezen felül egy gyermekrész illeti meg a hagyaték többi részéből. A házastárs és az elhunyt gyermekei ideértve a házasságon kívül született gyerekeket is – egyenlő arányban részesülnek a hagyaték többi részéből.

Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő haszonélvezeti jog biztosítható. Az osztályos egyszségről itt olvashat bővebben.

Gyakori kérdés, hogy maradhat-e a feleség-e az örökhagyóval közösen lakott lakásban az örökhagyó halála után?

Igen, mert haszonélvező jogosult a használatra. A haszonélvezező jogairól és kötelezettségeiről további információt talál egy másik bejegyzésben.

Korlátozható-e tovább, megváltható-e ez a haszonélvezeti jog?

Nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

Mit örököl az özvegy, ha az örökhagyónak nincsenek gyermekei (vagy más okból nem örökölhetnek), de az örökhagyó szülei élnek?

Ilyen esetben az özvegy örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat, valamint az azon felüli egyéb vagyon felét. Az örökhagyó szülei a hagyaték másik felét öröklik, fejenként egyenlő arányban.

Ha az egyik szülő már nem él, akkor öröklésből kiesett szülő helyett a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.

Mit örököl az özvegy, ha az örökhagyónak nincsenek gyermekei (vagy más okból nem örökölhetnek), és örökhagyó szülei sem élnek?

Ha nincs leszármazója sz örökhagyónak és szülő nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl.

Mikor nem örököl a házastárs? (kiesés a törvényes öröklésből)

Ha az örökhagyó halálakor a házastársak között életközösség nem állt fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás. (például valamelyik házasfél már mással él együtt tartósan, esetleg már gyermeke is született abból a kapcsolatból)

Ki hivatkozhat arra, hogy a házastárs kiesett az örökléből?

Az, aki a kiesés folytán maga örökölne, vagy ha a végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne. Nem lehet figyelembe venni, ha például olyan távoli rokon hivatkozik rá, aki egyébként sem lenne örökös.

Ha az örökhagyó után leszármazó nem maradt, de a hagyatékba ági vagyon tartozik, az ági vagyonra külön szabályok vonatkoznak.

Az ági öröklésről bővebb információt egy külön cikkben talál

Az élettárs örökléséről

Az élettárs sem örököl semmit, kivéve ha elhunyt élettársa végrendeletben örökösnek nevezte.

A közös vagyonról itt olvashat.

Az élettársak együttélésük ideje alatt is önálló vagyonszerzők maradnak, az együttélés nem keletkeztet közös vagyonközösséget.

Ezért ha az szándék, hogy az élettárs örököljön, azt végrendelettel lehet megoldani. Végrendelettel kapcsolatos legfontosabb információkat egy másik cikkben találja.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy jogi segítségre van szüksége, keressen bátran!