Ingatlan bérlés

Bérleti szerződés – Változtak az ingatlan bérlés szabályai Budapesten is

A nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó felmondási tilalom

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerint a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. Ez alatt az idő alatt sem a bérlő, sem a bérbeadó nem élhet a felmondás jogával.

Ez alatt az idő alatt a bérleti díj sem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

A jogszabály megfogalmazása alapján sem rendkívüli sem rendes felmondásnak nincs helye ilyen esetben, azaz az elmaradt bérleti díj esetén sem szüntethető meg a bérlet. A bérleti díj esedékességét ez nem érinti és a meg nem fizetett bérleti díj követelhető továbbá a veszélyhelyzet megszűnését követően felmondási ok lehet.

Lakásbérlet

Közhasználatban albérletként emlegetett bérleti forma jogi értelemben nem pontos kifejezése. Valójában az esetek többségében lakásbérletről van szó, és ritkább az az eset amikor egy főbérlő további albérletbe adja az ingatlant.

Tipikusan felmerülő kérdés a veszélyhelyzet fennállása alatt.

Nincs szükségem a bérletre, mert megszűnt a munkám vagy egyéb okból elköltözök, haza költözök.

A felmondási tilalom a lakás célú ingatlanokra nem vonatkozik és önmagában a veszélyhelyzet és járvány nem felmondási ok.

Felmondáshoz elsőként vizsgálandó, hogy a bérleti szerződés határozott vagy határozatlan időre szól?

Határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél felmondhatja felmondási idővel. Amennyiben a felek nem állapodtak meg eltérően, a bérleti szerződés a hónap 15. napjáig a következő hónap végére mondható fel.

Határozott időre szóló szerződést (hacsak a felek a szerződésben másként nem egyeztek meg) csak szerződésszegésre hivatkozva lehet idő előtt felmondani. Ilyen indok lehet például, ha a bérleti díjat a bérlő nem fizeti vagy lakást nem rendeltetés-szerűen használja, vagy a lakás a bérbeadó miatt olyan állapotba kerül, hogy nem használható lakás célra.

Mi a helyzet ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat?

Bérleti díj nem fizetése esetén a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

Felszólítás nélkül csak akkor lehet felmondani, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól nem várható el a szerződés fenntartása.

Közös megegyezéssel a felek módosíthatják a bérleti szerződést és a bérleti díjat is.

Önkormányzati vagy állami tulajdonú lakások bérbeadása esetén egyéb szabályok is irányadóak.

Kiürítés

Lakás kiürítésének bíróság, vagy közjegyző által hozott, végrehajtható határozat alapján van helye.

A lakás célra bérbeadott lakóingatlant november 15 és április 30-a között nem lehet kiüríteni. A veszélyhelyzetre vonatkozó új szabályok szerint lakást kiüríteni csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet. Amennyiben a veszélyhelyzet tovább tart, a kiürítés annak végéig nem megengedett.

lakás

Ezek csak a legfontosabb rendelkezések.

Kérdése van? A további részletekért keressen minket!