Öröklési jog, hagyaték

Végrendelkezés

Legfontosabb alapelv a végintézkedés szabadsága.

A törvényes öröklés szabályai csak akkor lépnek be, ha az örökhagyó nem készít végrendeletet vagy az nem érvényes, vagy nem mindegyik vagyontárgyra terjed ki.

Végrendelkezni csak személyesen lehet. Az örökös személyét az örökhagyónak magának kell kijelölnie.

Rendelkezni egy, vagy több örökös részére is lehet. Az egész hagyatékra, vagy annak csak egy részére terjedően.

A hagyaték az örökhagyó vagyona, ami magában foglalja az aktív hagyatéki vagyont és – annak erejéig – az örökhagyó tartozásait is.

Tanácsadás végrendelettel kapcsolatban

Hogyan lehet otthon végrendeletet készíteni?

Először is: írásban. A szóbeli végrendelkezésre a törvény kivételes esetben ad csak lehetőséget.

Legegyszerűbb kézzel megírni és a végén aláírni, dátumot ráírni és minden oldalt megszámozni. Ha azonban a számítógépen írjuk, az előírt formai szabályok betartása mellett szükség van két tanúra is, ahhoz, hogy érvényes legyen.

A tanukra szigorú szabályok vonatkoznak. Az írásbeli magánvégrendelet tanúja nem lehet olyan személy, aki a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes; kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott. Lényeges, hogy nem feltétel az, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél közreműködött. A tanú vagy ezek hozzátartozója javára szóló hagyatéki juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó sajátkezűleg írta és aláírta.

Veszélyhelyzet alatt bevetett intézkedések miatt „két tanús” végrendelet nem igazán készíthető. A családtag, aki kéznél van tanúként többnyire örököl. Ezért a végéig saját kézírással írt végrendeleti formát ajánljuk.

Házastársak közös végrendelete

Házastársaknak ugyanabba az okiratba foglalt végrendelete csak akkor érvényes, ha az életközösség fennállása alatt készítették és betartják a jogszabályban meghatározott formai követelményeket.

Az említettek mellett számos részletszabály vonatkozik a végrendelet alaki és tartalmi kellékeire is.

Tanácsadással távolból is tudunk segíteni. Ha kérdése van keressen a megadott elérhetőségeken.

Hagyományrendelés

Nem csak örököst lehet megnevezni a végrendeletben. A hagyományrendelés esetén a hagyományos a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgy tulajdonosa lesz anélkül, hogy a hagyatéki terhek többségének viselésében is osztoznia kellene.

A hagyomány tárgya tipikusan ingó, de lehet ingatlan is, ha az értéke a hagyaték egészéhez képest nem jelentős, vagy jelentős ugyan, de az ily módon részesített személy – az örökhagyó feltehető akarata szerint – a hagyatéki terhek viselésében nem osztozik.

Ha a hagyományos a végrendeletben neki rendelt vagyontárgyat nem a örökhagyótól szerzi meg (dologi hagyomány), hanem az örököstől szerzi meg, akkor úgynevezett kötelmi hagyományról van szó. A kötelmi hagyomány tehát az örököst kötelezi annak kiadására.

Mint kötelmi jogi igény a kötelmi hagyomány öt év alatt elévül. Ha a kötelmi hagyományt a hagyományos köteles teljesíteni, alhagyományról beszélünk; kétség esetén (ha a végrendelet e tekintetben nem egyértelmű) a hagyomány kiadása az örököst terheli.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy jogi segítségre van szüksége, keressen bátran!