Bejegyzés

2020. május 29-től hatályos a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről szóló 240/2020. Korm. rendelet, amely alapján a vendéglátó üzletek belső (zárt) részében való tartózkodás és étel- és italfogyasztás újra megengedett. Az ott dolgozók orrot és szájat eltakaró maszkot kötelesek viselni és az ún. védőtávolság betartása kötelező.

A szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. Rendelet kevesebb enyhítést vezetett be, mint a vidékre vonatkozó szabályozás.

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.  A vendéglátó üzletek kerthelyiségében vagy teraszán való tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A védőtávolság (1,5 m) megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik. A  védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

Mindenki köteles a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a védőtávolság tartani. 

 Az üzletekben történő vásárlás és a tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró maszkot, sálat kell viselni. 

65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat továbbra is csak 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.   

 

A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) számú Kormányrendelet további enyhítéseket vezetett be.

íróasztal

A 47/2020 (III. 18) Kormányrendeletet lehetővé teszi, hogy a munkáltató és a munkavállaló bármely munkajogi kérdésben eltérjenek közös megegyezéssel a törvényi szabályozástól

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerint, ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitel- és lízingszerződések díjfizetési kötelezettsége szünetel (fizetési moratórium).

Honlapján közölt tájékoztatót a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A 2020. 03.24. naptól hatályos 57/2020-as Kormányrendelet alapján a folyamatban levő bírósági és adóhatósági végrehajtások szünetelnek.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke rendelkezett a rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról.

épület

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, a Földhivatali Főosztály megváltozott rend szerint biztosítja az ügyfélszolgálati ügyintézést.

vendéglátás

A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a közterhekkel kapcsolatosan vezet be könnyítéseket egyes ágazatok, illetve kisadózó vállalkozók számára.